Víťazi 2012

Grant Bratislavy

Grant Bratislavy je ročné štipendium 2 000 eur na fotografovanie premien Bratislavy, ktoré udelil
primátor Bratislavy na odporúčanie medzinárodnej poroty. Je ukážkou projektu so súťažnými fotografiami.
Po ročnom fotografovaní odovzdá víťaz do archívu magistrátu kolekciu 30 najlepších fotografií, ktoré môžu
byť použité aj na výstavné účely.

Cenu na návrh poroty udelil primátor mesta Bratislavy Laure Wittekovej za tému „V Petržalke od
2010 po súčasnosť, ktorá stále trvá“.

Laure Witteková, GRANT Bratislava pod nazvom PetrzalkaLaure Witteková, GRANT Bratislava pod nazvom PetrzalkaLaure Witteková, GRANT Bratislava pod nazvom PetrzalkaLaure Witteková, GRANT Bratislava pod nazvom Petrzalka

Laura Witteková sa vyjadrila k téme: „Na myšlienke – téme mesto je pre mňa dôležitý moment
spoznávania daného mesta alebo miesta a postupné odhaľovanie jeho génia loci. Už niekoľko rokov žijem
v časti Petržalka, ktorá nie je mojou najobľúbenejšou časťou Bratislavy, ale na druhej strane je pre mňa
dôležitou výzvou nájdenia vzťahu k nej prostredníctvom fotografie.“

Fotografie, ktoré Laura Witteková vyhotovila počas ročného fotografovania premien Bratislavy, si môžete pozrieť tu:

Laura Witteková Laura Witteková Laura Witteková Laura Witteková Laura Witteková Laura Witteková Laura Witteková Laura Witteková Laura Witteková
Laura Witteková
Laura Witteková Laura Witteková Laura Witteková Laura Witteková Laura Witteková Laura Witteková Laura WittekováLaura Witteková

Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich SLOVAK PRESS PHOTO, s .r. o. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, videí, akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu SLOVAK PRESS PHOTO, s. r. o. je zakázané.
SLOVAK PRESS PHOTO © 2018
Spojte sa s nami
Facebook G+ youtube Instagram