← Späť

Porota

MARIÁN PAUER
Marián Pauer (SR)

predseda poroty
– nar. 20. 9. 1945 v Trenčíne, žije v Bratislave
– významný slovenský kritik a teoretik fotografie s bohatými skúsenosťami nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Je kurátorom mnohých výstav a multimediálnych projektov, autorom a spoluautorom 24 kníh. Pre svoje skúsenosti a schopnosti zhodnotiť nové trendy vo fotografii je pozývaný do porôt rôznych súťaží na Slovensku i vo svete, už šesťkrát bol porotcom najznámejšej novinárskej súťaže v Čechách Czech Press Photo. Za profesionálne pôsobenie vo fotografii mu Medzinárodná federácia fotografického umenia (FIAP) udelila titul ESFIAP a za knihu Fotograf Beatles získal prestížnu Cenu E. E. Kischa. Pedagogicky pôsobí na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.

Tibor Huszár
Doc. Mgr. art. Tibor Huszár, ArtD.(SR)

fotograf
– nar. 16. 6. 1952 v Rece, Slovenská republika,
– † 11. 9. 2013 v Modre,
– absolvoval Katedru fotografie na pražskej FAMU. Už pred štúdiom i počas neho fotografoval pre rôzne časopisy a médiá. S úspechom dokumentoval aj divadelný život – vyhral Svetové trienále divadelnej fotografie v Novom Sade (1983). Začiatkom deväťdesiatych rokov odišiel do New Yorku, kde pracoval ako nezávislý fotograf a pedagóg. Vydal publikácie Cigáni (1993), Portréty (1995), Koloman Sokol (1998), New York – mesto tolerancie (2001), Retrospektíva (2007) a mnohé ďalšie.

Alan Hyža
Alan Hyža(SR)

fotograf
– nar. v roku 1964 v Levoči, Slovenská republika,
– pracoval vo viacerých slovenských denníkoch a týždenníkoch, vo svojej práci sa zameriava na paradoxy života na Slovensku, na jeho tienisté a najviac problémové súčasti,
– v rámci 1. a 3. ročníku Czech Press Photo vyhral kategóriu ĽUDIA, O KTORÝCH SA HOVORÍ a z tretieho ročníka si za svoje fotografie z cyklu Deti a ich životné prostredie na prelome tisícročí odniesol prvú cenu v kategórii Príroda a životné prostredie. V roku 2009 mu Stredoeurópsky dom fotografie udelil titul Fotograf roka. Žije a tvorí v Bratislave.

Péter Korniss
Péter Korniss (RU)

fotograf
– nar. 4. 8. 1937 v Kolozsvári, Rumunsko
– uznávaný maďarský fotograf a fotoreportér, nositeľ mnohých významných ocenení (Kossuth Prize, Pulitzer Memorial Prize, Prima Primissima, Hungarian Heritage Prize),
– ťažiskom jeho práce bolo dokumentovanie miznúceho vidieckeho spôsobu života v Transylvánii a v Maďarsku, neskôr sa venoval aj ateliérovým a čiernobielym fotografiám.
– niekoľko rokov bol členom medzinárodnej poroty World Press Photo, neskôr členom medzinárodného poradného zboru World Press Photo Foundation (Amsterdam).

Tomasz Gudzowaty
Tomasz Gudzowaty

fotograf
– nar. v roku 1971
– uznávaný poľský fotograf. Na začiatku kariéry sa venoval predovšetkým fotografovaniu prírody, neskôr sa zameral na sociálnu dokumentaristiku. Posledných 5 rokov sa venuje športovej fotografii, predovšetkým nekomerčným športom.
– jeho fotografie boli publikované v mnohých renomovaných magazínoch, napr. Max magazine, L´Equipe, The Guardian, Neewsweek, Time a pod.
– je niekoľkonásobným víťazom viacerých významných súťaží, napr. World Press Photo, Pictures of the Year, NPPA Best of Photojournalism.

Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich SLOVAK PRESS PHOTO, s .r. o. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, videí, akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu SLOVAK PRESS PHOTO, s. r. o. je zakázané.
SLOVAK PRESS PHOTO © 2018
Spojte sa s nami
Facebook G+ youtube Instagram