spät na zoznam

Všetky polia sú povinné.

Áno, prečítal(a) som si pravidlá súťaže a akceptujem ich.
Mám záujem o zasielanie noviniek.

Sami sebou

Portrét, 3. miesto

2017
Sami sebou je aktivistický fotožurnalistický projekt o transrodových ľuďoch na Slovensku. Hlavným cieľom je rozšíriť sociálne povedomie širokej verejnosti a odstrániť predsudky voči transrodovým osobám na Slovensku pomocou pravdivých a skutočných príbehov ľudí a podporiť u nás transkomunitu. Projekt si dáva za úlohu prezentovať ich životy ľudsky, citlivo a s empatiou. Portréty ukazujú transrodových ľudí so silným sebauvedomením a ukazujú ich „skutočné ja“. Koniec koncov, všetci sme rovnakí – duše, ktoré chcú žiť šťastne, solidárne, chcú byť pochopené a akceptované v spoločnosti. Napriek tomu „coming out“ v dnešnej spoločnosti nie je jednoduchý, preto nie každý je pripravený odhaliť svoju tvár. Rovnako je potrebné poukázať v tejto téme na súčasný závažný problém porušovania ľudských práv a nedostatočnú zdravotnú starostlivosť na Slovensku. Šírením ich príbehov bude naša spoločnosť viac tolerantná, pretože identity sa zmeniť nedajú, zmeniť sa dajú iba spoločenské postoje. Projekt vzniká v spolupráci s občianskym združením Transfúzia.

 
# Portrét 2017 Dorota Holubová

Dorota Holubová


Voľný fotograf

Dorota Holubová je portrétna a dokumentárna fotografka na voľnej nohe z Bratislavy. Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského a absolvovala fotografickú stáž v Ázii, kde vznikli jej prvé fotografické dokumentárne projekty, ktoré boli ocenené na súťaži Slovak Press Photo 2016 v kategóriách ‘portrét‘ a ‘každodenný život‘. V roku 2017 bola nominovaná z World Press Photo na Joop Swart Masterclasse a na ‘Novinársku cenu za najlepšiu fotografiu za rok 2016‘ so sériou Balifornia. Pracuje vo fotoateliéri Holubník, kde fotí portréty a popritom sa venuje rôznym fotografickým dokumentárnym projektom, ktoré sú zamerané na komunity ľudí a zákulisie umeleckého sveta.