spät na zoznam

Všetky polia sú povinné.

Áno, prečítal(a) som si pravidlá súťaže a akceptujem ich.
Mám záujem o zasielanie noviniek.

Ľudia z hôr (zo série)

KAŽDODENNÝ ŽIVOT, víťaz

2019
Severný Pakistan je miesto, kde sa stretávajú tri najväčšie pohoria na svete, a zároveň miesto, kde izolovane existujú etnické minority žijúce stáročia nezmeneným, archaickým spôsobom života. V náročných prírodných podmienkach kultivujú krajinu manuálnymi nástrojmi a ich život je podriadený rytmu prírody. Svoje šťastie nachádzajú v rodine a v komunite, do ktorej patria. Ich život je náročný, ale v svojej podstate jednoduchý, prehľadný, určovaný normami a pravidlami komunity. Medziľudské vzťahy a vzájomná pomoc sú v tomto živote tou najvyššou prioritou.


# KAŽDODENNÝ ŽIVOT 2019 Ondrej Čechvala

Ondrej Čechvala


Voľný fotograf

Pochádza z Piešťan, momentálne žije v Brne. Od roku 2015 sa živí ako svadobný fotograf. Vo voľnom čase stále viac inklinuje k dlhodobejším cyklom o ľuďoch žijúcich na izolovaných horských miestach.