spät na zoznam

Všetky polia sú povinné.

Áno, prečítal(a) som si pravidlá súťaže a akceptujem ich.
Mám záujem o zasielanie noviniek.

Broniszow – Ďaleko od hlavného mesta

Dlhodobý dokument, finalista

2018
Broniszow, niekdajšia roľnícka rodina v Lubuskom vojvodstve v Poľsku. Autobusy tam nepremávajú každý deň. Tehelňu, ktorá bola kedysi hlavným zamestnávateľom miestnych obyvateľov, zavreli pred mnohými rokmi. Zavreli aj školu. „Otec chodí občas do zahraničia.“ Príležitostné práce umožňujú čo-to obnoviť. Jediné, čo obyvateľom zostalo, je pôda, na ktorej však sotva čosi vypestujú. Zeleninu obyvatelia nakupujú v miestnom obchode.
Každodenný život ľudí, pre ktorých je „zvyk hnacou silou všetkého“.


# Dlhodobý dokument 2018 Joanna Mrowka

Joanna Mrowka


FORUM Polish Photography Agency

Joanna Mrowka was born and lives in Cracow. She has participated in many group exhibitions, national and international competitions and has presented several solo exhibitions. She is a prize winner in the National Geographic Competition Poland in the category "People" in 2015, 2016, 2017 Grand Press Photo 2016 and BZ WBK Press Foto 2016 (Picture of the Year), 2017. She won the second prize in Lens Culture Street Award 2015 in series.